Prijali sme pozvanie na komornú svadobnú výstavu pri Dunajskej Strede vo Vrakúni, ktoré bolo zorganizované na profesionálnej úrovni, vďaka organizátorke Diane László z Mango Studia. Bola to naša prvá výstava, prinášame foto z nášho výstavného miesta. Dúfam, že naša práca sa návštevníkom páčila a bola to úrodná prezentácia.

Snímka0127 Snímka0129